ዲማፍካ የየሱስኮ ኧሽኽ

የሱስ

ሻሻጅስተብ የሱስኮ አጥምጥስብ ላላቕጣ ላቕኖደ ቅንጣብን ቆታ የሱስ ኺቻ እያፍስም ሻጅስማይ እይን ኾቕምካም ኹንጠነ።ሉቃስ ጻፋ ሽሹብ ማጻፍሶ ጎቖ የሱስኮ ዳህንስም ቶስተብስካ ትጝታብን ኑ ኺዪብስም ሻሻጅስተብስሚ ኾን ኧቕሱብ ኮቕስሚስም ይጝግነ

 • 2:07:53

  የሱስ - ጫጅጠብ ብድዮ

 • 8:08

  1 ኹብኮደ ማማግብስም

 • 3:42

  2 የሱስኮ አጥምጥስ

 • 2:15

  3 የሱስኮ ንሥነት ወድስ

 • 3:47

  4 የሱስ ዮሃንስኮ አኖ ሽጥምብስ

 • 2:22

  5 የሱስ ምሽካ ጎቕንጥብስ

 • 3:07

  6 የሱስ ጻጻቕብስ ቦእመህ ኧንግምነ

 • 1:02

  7 ፈራሳዊኮብሲ ጊሪም ኩስተብኮ በዝሲስ

 • 2:01

  8 ሻጅሻጅሽተብ ኦርቕኮ ይጥስ

 • 2:14

  9 የኢያኢሮኢኮ አምዝ ንሥ ኾና ሲብስ

 • 3:10

  10 ካዳማፍስ ናንንጥነ

 • 1:02

  11 ጋላትንጽይደ

 • 3:38

  12 መዞ ኦጅብስ

 • 0:19

  13 ቃቃምሳ ኺይደይድስ አንጅምጽይደ

 • 2:56

  14 ስጝስካንድ አምዝስ ትምርትም የፍቦደ

 • 0:43

  15 አምዛፍ ካድም ኾንደብስ

 • 1:56

  16 ሽሽእጠብ ዮሃንስ ዙክ ኧሆ ጎቖ

 • 2:18

  17 ምሽትሲ ምሽትኮ በዝሲስ

 • 0:55

  18 ዞብኮ በዝሲስ

 • 1:58

  19 የሱስ ገህምስም ጽንን ኺይስየሱስብስ

 • 2:16

  20 Healing of the Demoniac

 • 2:29

  21 የሱስ ለምጽ ሽንይድን እሢሲብስ

 • 1:23

  22 ጴጥሮስ የሱስ ኑ ክርስቶስ ኾንደብስም ግምብስ

 • 1:45

  23 የሱስኮ ቆዝን ኡክንጥብስየሱስ

 • 2:15

  24 የሱስ ቃሙብ አያንካ ይድምጹብ ንሥስም ሲይስን

 • 0:57

  25 አባብሰ ኧጠብ ሸምስ

 • 2:23

  26 ሸም ግሽን አማን ግሽን ታማርስብስ

 • 0:54

  27 ባልይድም ኮጥደይድስ ኻይየፍ

 • 0:28

  28 ልዝምኮ ዝምነትስ ላቱላኮ ምሽትሰህ

 • 0:29

  29 የሱስ ስጝስ እያፍስካ ኮልሥነ

 • 1:57

  30 ስይስስ ሹም ስጸ

 • 1:38

  31 ልጘጉብ ሳማሪያ እይኮ በዝስስ

 • 1:44

  32 በርጥሎሞስኮ ስይስስ

 • 2:21

  33 የሱሲ ዛኪዮሲ

 • 0:42

  34 የሱስ ኪኮ ላቕንኮሚ ቅንጥቆም ግምነ

 • 1:10

  35 የሱስ እሽንሽካብካ ኾቕምደብስ

 • 1:00

  36 የሱስ የሩሳለም ግሽን እፍነ

 • 1:51

  37 የሱስ መህም ኡክተይድስም ቅይሲነ

 • 0:45

  38 ጉሎንድኮ ብሢስ

 • 0:59

  39 ሃናየሱስኮ ኾዝስም ኡይስብስ

 • 1:50

  40 ዎይንኮ ብስንሲ ጠንግድስኮ በዝሲስ

 • 0:58

  41 ቅሳርን ግርደብ ግሽን ኡይስብስ

 • 2:55

  42 ቦስኖብ እግልጥ ባይ

 • 2:29

  43 ማቶቦደ ፋጋ ታማርስተብስ

 • 4:22

  44 የሱስም ኮኮልሣ እምደብስኮቢ ይድድብስኮብ

 • 2:23

  45 ጵጥሮስ የሱስም ማልትን

 • 1:58

  46 የሱስም ካኹልካኹላንደ ኡይስን ባምጥነ

 • 1:43

  47 የሱስም ጲኢላጦስካቦ ባቆትነ

 • 1:24

  48 የሱስም ሂራዶስካቦ ባህጘግነ

 • 2:56

  49 የሱሰ ማዳሪነ

 • 3:34

  50 የሱስ መጽቃልስም ኩብጥነ

 • 2:49

  51 የሱስም ሶሶሥነ

 • 0:56

  52 ባንዳፍስ የሱስኮ አፋልሰ አኹጩም ጃቕነ

 • 1:06

  53 መጽቀልሰ ኺይብ ጻፍብስ

 • 1:39

  54 ሶሶትይድስ ጡያፍስ

 • 1:45

  55 የሱስኮ ላቕንስ

 • 2:00

  56 የሱስኮ ዱክንጥስ

 • 1:28

  57 ዱክብስኖ ዳደይድ ኺያፎይድ ኪትይድስ

 • 1:22

  58 ዱክብስንስ ኹች ዳነ

 • 1:55

  59 ላቕኖደ ቅንጡብ የሱስ የምጥነ

 • 1:15

  60 ግቾብ ኪትሲ የሱስኮ ብጥስ

 • 5:40

  61 የሱስም ኺንትብን ጠስታብን ኧልደብስ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.