ኦልጱኮ ወዝካ ወንም የፍቴብ

ኺስኑ ብስንኮ ጋዝድስም ባቆትብስ በ.........................Dime Bible Translation Project ኧነ

ኺስክ ብስንኮ ጋዝድስኮ ናቃሽም የፍታብን ቃያዶት workurobi01@gmail.com